top of page

VIKTEN AV RÄTT STRATEGI

Genomtänkta kommunikationsstrategier är i dag helt avgörande för dagens företag och organisationer. Kunskapen om hur, var och när varumärken berör människor med syfte

att attrahera och behålla kunder är affärskritiskt. 

 

Syftet med Strategy Awards är att lyfta fram de bästa exemplen. 

 

• Vilka drivkrafter, beteenden och attityder styr människors beslut?

• Hur väl är lösningen kopplat till affärsmodellen och syftet?

• Hur hittar man rätt insikter i den enorma mängd data och information som idag finns att tillgå?

• Vilket uttryck får den lösning som ska lösa utmaningen att nå rätt?

 

 

Strategy Awards bildades för fyra år sedan under namnet Planning Awards och har genomfört

tre prisceremonier i samband seminarier på Handelshögskolan i Stockholm.

STRATEGY AWARDS SWEDEN

Bolaget som driver Strategy Awards har fem delägare: APG Sweden, Indikat AB,

Annika Rehn Frobell, Kristofer Dalin och Göran Swahn.

 

INITIATIVTAGARE

APG Sweden; intresseorganisationen för svenska planners och strateger.
Indikat, utvärderar reklamens emotionella effekter.

 

KONTAKT

Mejla Strategy Awards
Kristofer Dalin, +46 706 241 227
Göran Swahn, +46 705 987 710

Annika Rehn +46 708 238 649

bottom of page