top of page

VINNARE 2023

BYRÅ
PRIME WEBER SHANDWICK

UPPDRAGSGIVARE
VISIT SWEDEN

BIDRAG
SPELLBOUND BY SWEDEN

ANSVARAT FÖR STRATEGIARBETET
AMANDA ENGSTRÖM

MOTIVERING

Hur gör man när man inte längre kan konkurrera med det visuella? Jo, man tar hjälp av ett helt annat sinne! Genom att plocka upp ett samhällsfenomen har man lyckats väcka intresse för något som vi väldigt många gånger tar för givet och samtidigt lyckats sticka ut i sin kategori! Den här strategin är väl underbyggd och man har med tydliga vägval lyckats hålla en röd tråd där kanalvalet blir den stora hjälten. En kampanj som engagerar, aktiverar och får oss att vilja bege oss ut till skogen.

PRIME WEBER

SHANDWICK

Malin Severin

Client lead

Cecilia von Beetzen

Project manager

Elisabeth Avrotin

Project manager

Amanda Engström

Chief Strategy Officer

Hanna Belander

Creative Director

Robin Wiman
Creative Director


Felix Holfve

Art director


Edward Boethius

Head of Insight


Fredrick Lewandowski
Digital and Content Specialist

Petter Lublin

Creative Director


Ella Stork

PR Coordinator


Daniel Wahlström

PR Specialist


Elin Dahlstedt

PR Specialist

Maja Ekman
Activation Specialist


Samuel Hahn
Producer


Edward Boethius

Head of Insight


Alex Zeeman

Motion Designer

Kalle Mattson

Senior Designer

WEBER

SHANDWICK

Tom Beckman

Global Chief Creative Officer 


Angela Mears

Chief Creative Officer


Meaghan Jones Koppel

Executive Vice President Media Relations


Mananya Komorowski

Executive Vice President Influence


Kirsten Slotten

Vice President Production

Kareya Saleh
Director Platform Strategy

Hannah Jones
Manager Media Relations

Matthew Keith
Junior Associate Influence

BLECK

Maja Lobas
Production Manager

Johan Falkman Pozar
Production Manager

Johan Wennerström
Photographer

Marcus Svanberg
Director

MINDSHARE

Media agency

VISIT

SWEDEN

Nils Persson

CMO


Jennie Missuna
Chief Executive Officer

Helena Salomonson
Project Manager

Lisa Voltaire
Project Manager

Viveca Burkhardt

Head of PR

Malin Careliusen

Head of Web/SoMe


Robert Hedlund

Brand Manager


Anna Hjerdin

Social Media Manager


Helena Lundberg

Site Manager

bottom of page