KATEGORIER

Strategy Awards har sju kategorier indelade efter syfte, d v s efter den utmaning som lösningen ska möta. 

Kategorierna är utformade för att – så långt det går – ställa likvärdigt analys- och insiktsarbete mot varandra i jurybedömningen. Då samma lösning kan ha flera syften, kan en lösning tävla i flera kategorier.

BETEENDE
Syftet är att direkt påverka handlande och beteende.
NISCH
Syftet är att nå in till en tydligt
avgränsad målgrupp
ATTITYD

Syftet är att förändra eller förstärka attityder till en produkt,

OPINION
Syftet är att driva en fråga, skapa
dialog, debatt och en arena
KANALVAL
Syftet är att påverka människor
genom valet av sammanhang
LANSERING
Syftet är att lansera ett nytt varumärke, en ny produkt, 
INTER-
NATIONELLT
Syftet är att engagera människor, oavsett syfte i övrigt, i tre länder

- BELÖNAR STRATEGISKA VÄGVAL BAKOM LÖSNINGAR SOM GETT FRAMGÅNG -

  • Facebook Social Icon
icons8-linkedin-96 (kopia).png