PRISCEREMONI 2021

På grund av Covid-19-pandemin hålls även 2021 års prisutdelning digitalt och utan föreläsningar. Prisutdelningen går att följa på XX den 26 maj från kl. 15.00 

TIDIGARE ÅRS FÖRELÄSNINGAR