PRISCEREMONI 2020

På grund av Covid-19-pandemin hölls 2020 års prisutdelning digitalt och utan föreläsningar. Prisutdelningen går att se i videon nedan. 

TIDIGARE ÅRS FÖRELÄSNINGAR