FOUNDING PARTNERS

PARTNERS

Kantar-Sifo-large-white-cmyk.png
Google_vit.png

EVENTPARTNER

FORMGIVNING

ColeSv.png

- BELÖNAR STRATEGISKA VÄGVAL BAKOM LÖSNINGAR SOM GETT FRAMGÅNG -

STRATEGY AWARDS 2019

KRISTOFER@STRATAWARDS.COM 

  • Facebook Social Icon
icons8-linkedin-96 (kopia).png

LÄMNA IN BIDRAG

Strategy Awards är öppen för byråer och andra konsulter som tar fram kommunikationslösningar där de strategiska vägvalen bakom lösningen bidragit till framgång för uppdragsgivaren.

Du lämnar in bidrag i Penetrace, samma plattform som andra svenska tävlingar använder. Har du eller din byrå redan ett Penetrace-konto så logga in med det och välj sedan Strategy Awards. Annars sätter du enkelt upp ett nytt konto genom att följa Penetrace instruktioner. 

Bidrag lämnas in i en eller flera av tävlingens sju kategorier och bedöms av en jury enligt fastställda kriterier. Lösningarna ska ha använts 2019. Om du gör ett medvetet val av kategorier och kollar lite extra på hur du möter kriterierna, så ökar chanserna att belönas i tävlingen. 

SISTA INLÄMNING ÄR TORSDAG 19 APRIL 2020 15.00

 

Inlämnad information är endast tillgänglig för juryn och tävlingsledningen. All information hålls konfidentiell och alla jurymedlemmar avger en sekretessförsäkran om detta.

I och med att bidraget lämnas in ger inlämnaren sitt tillstånd till Strategy Awards att publicera presentationsbild och en kortfattad allmän beskrivning av bidraget i samband med marknadsföring av tävlingen eller annat av Strategy Awards anordnat evenemang. 

Bidrag kan dras tillbaka fram till att juryarbetet inleds, vilket planeras till den 20 april 2020. Bidrag som dras tillbaka innan juryarbetet påbörjas betalar ingen anmälningsavgift.