LÄMNA IN BIDRAG

Strategy Awards är öppen för byråer och andra konsulter som tar fram kommunikationslösningar där de strategiska vägvalen bakom lösningen bidragit till framgång för uppdragsgivaren.

I år kommer tävlande att få ett inlämingsformat med färdiga rubriker att fylla i, som stöd för att paketera caset. Tävlingscaset mailas in till Strategy Awards med tillhörande bilagor.

INLÄMNINGEN ÄR NU ÖPPEN.

Här kan ni ladda ner inskicksmallen.

Vill ni ha mallen i Keynote maila kristofer@stratawards.com

Bidragen bedöms av en kvalificerad jury utifrån fastställda kriterier som bygger på de 

Strategiska Byggstenarna.

 

Tävlande lösningar ska ha använts under 2019 till och med den 31 mars 2020, men kan ha skapats tidigare. 

 

Ett insiktsfullt och medvetet val av kategorier och noggrannhet i att möta kriterierna ökar chanserna för att belönas i tävlingen.

SISTA INLÄMNING ÄR TISDAG 14 APRIL 2020 12.00

 

Observera: Inlämnad information är tillgänglig endast för juryn och tävlingsledningen. All information hålls konfidentiell och jurymedlemmarna avger en sekretessförsäkran.

 

I och med att bidraget lämnas in ger inlämnaren sitt tillstånd till Strategy Awards Sweden att publicera presentationsbild och en kortfattad allmän beskrivning av bidraget i samband med marknadsföring av tävlingen eller vid av Strategy Awards anordnat evenemang.

 

Bidrag kan dras tillbaka fram till att juryarbetet inleds, vilket planeras till den 17 april 2020.

Bidrag som dras tillbaka innan juryarbetet påbörjas betalar ingen anmälningsavgift.

MAILA IN ERT BIDRAG TILL 

BIDRAG2020@STRATAWARDS.COM