JURY 2021

Clara Lindholm - 2021 års juryordförande i Strategy Awards

ANR BBDOs senior planner Clara Lindholm, blir ordförande för juryn i Strategy Awards 2021.

Clara har arbetat på flera av de ledande byråerna, bla DDB, Saatchi & Saatchi och Edelman i både

i Sverige och utomlands. Hon var även medlem av juryn förra året.


- Jag är oerhört stolt över att få vara med och leda juryarbetet i årets Strategy Awards. Det är ett unikt tillfälle att samla Sveriges skarpaste strateger efter ett omvälvande år då vi alla känt oss extra isolerade. Det är viktigt för branschen att diskussionerna inte stannar upp och att vi kan mötas över byrågränserna och fortsätta driva svensk kommunikation framåt. Strategy Awards gör just det, säger Clara Lindholm, som i sin roll som ordförande leder juryns arbete i Strategy Awards 2021.
 

I år är det sjätte gången som Strategy Awards belönar strategiska vägval bakom lösningar som gett framgång. Den har genom åren lockat till sig många av landets starkaste varumärken och majoriteten av de ledande byråerna.

- I år vill jag premiera djärva strategier, fortsätter Clara. Med det menar jag kommunikation som tar orädda kliv, kreativt och affärsmässigt. Vi får inte låta oss skrämmas av omvärldens osäkerhet och låta strategi bli synonymt med riskeliminering. Det finns oerhört mycket att vinna för de som vågar utmana, både omvärlden och sig själva och tänja på gränserna för vad ”reklam” och kreativitet kan innebära. Och sådana ”djärva” strategier, där steget mellan strategi och handling blir kortare, vill jag se flera av.

Strategy Awards skiljer sig från andra tävlingar för byråer och varumärkesägare genom att den belönar strategiska vägval bakom lösningar som gett framgång. Bidragen bedöms i enlighet med hur strategers dagliga arbete ser ut. Det vill säga utifrån syfte och mål, i växelverkan med kreatörer, hur lösningar påverkar människors beteenden och attityder och hur framgång mäts och följs upp.

 

För mer information, kontakta:

Clara Lindholm, clara.lindholm@anr.se, +46 73 375 94 38

Kristofer Dalin, kristofer@stratawards.com, tel +46 706 24 12 27

Annika Rehn Frobell, annika@stratawards.com, tel +46 708 23 86 49

 

Fakta om Strategy Awards:

Strategi Awards reflekterar ny och omfattande forskning om hur människor tar till sig kommunikation.

Från den utgångspunkten belönar strategiska vägval bakom lösningar som gett framgång. Och dess kategorier är indelade

efter syfte, det vill säga efter vad som ska uppnås.För att kontinuerligt låta nya forskningsresultat påverka upplägg och

bedömningskriterier samarbetar Strategy Awards med Handelshögskolans institution för marknadsföring och strategi.

Tävlingen ägs och drivs sedan 2016 av APG Sweden, Indikat AB, Annika Rehn Frobell, Kristofer Dalin och Göran Swahn.

Handelshögskolan och Google är partners.

- BELÖNAR STRATEGISKA VÄGVAL BAKOM LÖSNINGAR SOM GETT FRAMGÅNG -

  • Facebook Social Icon
icons8-linkedin-96 (kopia).png