JURY 2020

Thomas Gibson ny juryordförande i Strategy Awards

Stockholm Exergis kommunikationsdirektör, Thomas Gibson, blir ordförande för juryn i Strategy Awards 2020. Thomas har arbetat inom kommunikationsbranschen i många år. Han har haft ledande befattningar på McCann, Åkestam Holst, Leo Burnett och King. Han var även medlem av juryn förra året.

- Miljöerna vi kommunicerar i blir allt mer komplexa och utmanande. Därför behöver företag orkestrera produktiva samarbeten mellan byråer och konsulter med kompletterande kompetenser där alla arbetar tätt tillsammans. Idag behöver fler personer och kompetenser vara delaktiga i det strategiska arbetet för att kunna hålla riktningen men samtidigt optimera utifrån de förutsättningar som gäller, och de ändras ju löpande. Strategy Awards upplägg främjar sådana samarbeten.

Min ambition är att tävlingen tar detta ett steg längre kommande år, säger Thomas Gibson, som

i sin roll som ordförande leder juryns arbete i Strategy Awards 2020.

Strategy Awards firar femårsjubileum nästa år och har vuxit för varje år. Tävlingen  belönar strategiska vägval bakom lösningar som gett framgång. Den har genom åren lockat till sig många

av landets starkaste varumärken och majoriteten av de ledande byråerna. 

 

- Thomas Gibson är en av landets ledande kommunikationsstrateger som har lång erfarenhet från både stora och mindre byråer samt nu på senare tid hyllad kommunikationsdirektör på Stockholm Exergi. Under hans ledarskap kommer tävlingen att utvecklas ytterligare, säger Kristofer Dalin, en

av tävlingens grundare.

 

Strategy Awards skiljer sig från andra tävlingar för byråer och deras uppdragsgivare genom att

den belönar strategiska vägval bakom lösningar som gett framgång. Bidragens bedöms i enlighet med hur strategers dagliga arbete ser ut. Det vill säga utifrån mål och syfte, om växelverkan med kreatörer, hur lösningar påverkar människors beteenden och attityder och hur framgång mäts

och följs upp.

 

För mer information, kontakta:

Thomas Gibson, thomas.gibson@stockholmexergi.se, +46 70 789 9683

Kristofer Dalin, kristofer@stratawards.com, tel +46 706 24 12 27

Annika Rehn Frobell, annika@stratawards.com, tel +46 708 23 86 49

 

Fakta om Strategy Awards:

Strategi Awards reflekterar ny och omfattande forskning om hur människor tar till sig kommunikation.

Från den utgångspunkten belönar strategiska vägval bakom lösningar som gett framgång. Och dess kategorier är indelade

efter syfte, det vill säga efter vad som ska uppnås.För att kontinuerligt låta nya forskningsresultat påverka upplägg och

bedömningskriterier samarbetar Strategy Awards med Handelshögskolans institution för marknadsföring och strategi.

Tävlingen ägs och drivs sedan 2016 av APG Sweden, Indikat AB, Annika Rehn Frobell, Kristofer Dalin och Göran Swahn.

Handelshögskolan och Google är partners.

- BELÖNAR STRATEGISKA VÄGVAL BAKOM LÖSNINGAR SOM GETT FRAMGÅNG -

  • Facebook Social Icon
icons8-linkedin-96 (kopia).png