top of page

STRATEGY AWARDS BELÖNAR 

STRATEGISKA VÄGVAL

BAKOM LÖSNINGAR

SOM GETT FRAMGÅNG

Strategy Awards är öppen för företag, organisationer, byråer och andra konsulter som tar fram lösningar för marknadsföring där de strategiska vägvalen bidragit till lösningens framgång.

 

Läs här om hur du tävlar i år. 

Med lösningar menar vi allt inom den vidaste tolkningen av marknadsföring. Från produktutveckling och design, via TV- och printreklam till content, event, PR eller interna insatser. 

 

Strategy Awards speglar vad praktik och forskning lärt oss om hur människor påverkas av marknadsföring och hur strategiska vägval i dagligt marknadsföringsarbete ger framgång. Detta reflekteras i våra fyra Strategiska Byggstenar

De Strategiska Byggstenarna utgör därför även grunden för såväl hur bidragen skrivs, med hjälp av det strukturerade inlämningsformatet, som för de kriterier som bidragen bedöms på av juryn.

 

Tävlingens sju kategorier är indelade efter syfte, det vill säga efter vad lösningen är ämnad att uppnå och vilket värde den ska bidra med

 

För att kontinuerligt låta nya forskningsresultat informera de Strategiska Byggstenarna samarbetar Strategy Awards med Handelshögskolan i Stockholm institution för Marknadsföring och strategi

 

Tillsammans med Handelshögskolan drivs även Frankly – forumet där näringslivets strategiska frågeställningar mejslas fram och omvandlas till uppsatsämnen. Tillsammans med Google belönas en uppsats med Student Strategy Awards och ett resestipendium. 

Strategy Awards ägs och drivs sedan 2016 av APG Sweden, Indikat AB, Annika Rehn Frobell och Göran Swahn. Handelshögskolan i Stockholm och Google Sverige är partners.

bottom of page