top of page

STRATEGY AWARDS 

BELÖNAR STRATEGISKA VÄGVAL BAKOM LÖSNINGAR SOM GETT FRAMGÅNG

Tävlingen är öppen för byråer och andra konsulter som tar fram kommunikationslösningar där de strategiska vägvalen bakom lösningen bidragit till framgång för uppdragsgivaren.

Läs allt för att tävla i år här.

 

Strategy Awards speglar vad praktik och forskning lärt oss om hur människor tar till sig kommunikation och hur strategiska vägval i dagligt kommunikationsarbete som ger framgång. 

 

Tävlingens sju kategorier är därför indelade efter syfte, det vill säga efter vad som ska uppnås. Och bidragen beskrivs och bedöms av en jury enligt kriterier som även de speglar aktuell kunskap.

 

För att kontinuerligt låta nya forskningsresultat påverka upplägg och kriterier samarbetar Strategy Awards med Handelshögskolans institution för marknadsföring och strategi. 

 

Tillsammans med Handelshögskolan driver tävlingen även Frankly – forumet där näringslivets strategiska frågeställningar mejslas fram och omvandlas till uppsatsämnen.

Tävlingen ägs och drivs sedan 2016 av APG Sweden, Indikat AB, Annika Rehn Frobell, Kristofer Dalin och Göran Swahn. Handelshögskolan och Google är partners.

KONTAKT

info@stratawards.com


Kristofer Dalin, +46 706 241 227
Göran Swahn, +46 705 987 710

Annika Rehn +46 708 238 649

bottom of page