top of page

KATEGORIER

Strategy Awards har sju kategorier och dessa är indelade efter syfte, d.v.s efter den utmaning som lösningen ska möta. 

Kategorierna är definierade för att, så långt det är möjligt, ställa likvärdigt analys- och insiktsarbete mot varandra i jurybedömningen oavsett disciplin. 

 

Då samma lösning kan ha flera syften, kan en lösning tävla i flera kategorier.

BETEENDE

Syftet är att lösningen direkt ska påverka vad människor gör. 

Att få människor att agera. T ex få dem att köpa eller välja något, besöka en fysisk eller online-butik, delta i en aktivitet eller dela ett inlägg i sociala medier.

NISCH

Syftet är att nå in till en tydligt avgränsad målgrupp.  

Nå en mindre, väl definierad, del av befolkningen genom en riktad lösning. Målgruppen kan avgränsas och definieras utifrån t ex demografi, geografi, sociodemografi, attityder, intressen eller fysiskt eller digitalt beteende.

ATTITYD

Syftet är att förstärka eller förändra vad människor känner, tänker, tycker eller vet.

Att påverka deras attityd till ett varumärke, en kategori, ett företag, en organisation eller en företeelse.

OPINION

Syftet är att driva en fråga, skapa dialog och debatt eller etablera en arena att agera och kommunicera utifrån. 

En lösning som skapar eller styr förutsättningarna för varumärket, företaget eller organisationen att spela en roll och utvärderas. T ex genom att påverka värderingar och normer hos människor direkt eller via opinionsbildare, inlflytelserika individer eller instanser eller andra budbärare.

KANALVAL

Syftet är att påverka människor genom valet av kanal, media, budbärare, talesperson och/ eller sammanhang. 

 

Att kanalen / sammanhanget är en aktiv del av budskapet, inte bara en passiv förmedlare. T ex genom att den valda kanalen och målgruppen har hög affinitet eller att kanalen förstärker eller förhöjer budskapet extra väl.

LANSERING

Syftet är att lansera något nytt – t ex ett nytt varumärke, en ny produkt eller ett nytt erbjudande. 

 

Att få människor att uppmärksamma en nyhet. T ex genom att etablera kännedom eller skapa intresse för att prova.

INTERNATIONELLT

Syftet är att engagera människor, oavsett syfte i övrigt, i tre länder eller mer. 

 

T ex genom att engagera och nå in till människor bortsett från geografiska gränser och trots kulturella skillnader.

bottom of page