top of page

KATEGORIER

Strategy Awards har sju kategorier indelade efter syfte, d v s efter den utmaning som lösningen ska möta. 

Kategorierna är utformade för att – så långt det går – ställa likvärdigt analys- och insiktsarbete mot varandra i jurybedömningen. Då samma lösning kan ha flera syften, kan en lösning tävla i flera kategorier.

BETEENDE
Syftet är att direkt påverka handlande och beteende.
Syftet är att direkt påverka handlande och beteende. Att få människor att agera. Tex få dem att köpa, besöka en fysisk eller online-butik, delta i en aktivitet eller dela ett inlägg i Sociala Medier.
BETEENDE
NISCH
Syftet är att nå in till en tydligt
avgränsad målgrupp
Syftet är att nå in till en tydligt
avgränsad målgrupp eller en mindre,
väl definierad, del av befolkningen genom en matchande, specifikt riktad aktivitet. Målgruppen kan definieras utifrån t ex demografi, sociodemografi, attityder, intressen eller fysiskt eller digitalt beteende.
NISCH
ATTITYD

Syftet är att förändra eller förstärka attityder till en produkt,

Syftet är att förändra eller förstärka attityder till en produkt, ett varumärke, en kategori, organisation eller företeelse. Att påverka människors inställning och

t ex förändra eller förstärka vad de känner, tänker, tycker eller vet.

ATTITYD
OPINION
Syftet är att driva en fråga, skapa
dialog, debatt och en arena
Syftet är att driva en fråga, skapa
dialog, debatt och en arena, som ger en organisation eller hel bransch utrymme att agera och kommunicera. Att skapa eller styra förutsättningarna för att spela en roll och utvärderas. T.ex. genom att påverka värderingar och normer hos allmänheten, eller påverkares attityder, uppfattningar
och inställningar.
OPINION
KANALVAL
Syftet är att påverka människor
genom valet av sammanhang
Syftet är att påverka människor
genom valet av sammanhang
och/eller kanaler. Att sammanhanget /kanalen är budskapet, inte bara en
passiv förmedlare. T ex genom att den valda kanalen och målgruppen har hög affinitet eller att kanalen förstärker eller förhöjer budskapet extra väl.
KANALVAL
LANSERING
Syftet är att lansera ett nytt varumärke, en ny produkt, 
Syftet är att lansera ett nytt varumärke, en ny produkt, ett nytt koncept eller ett nytt erbjudande. Att få människor att uppmärksamma en nyhet. T ex genom att etablera kännedom eller skapa intresse för att prova.
LANSERING
INTER-
NATIONELLT
Syftet är att engagera människor, oavsett syfte i övrigt, i tre länder
Syftet är att engagera människor, oavsett syfte i övrigt, i tre länder eller mer. T ex genom att engagera och nå in till människor bortsett från geografiska gränser och trots kulturella skillnader.
INTER-
NATIONELLT
bottom of page