top of page

TRE BRA UPPSATSER PÅ ÄMNET STRATEGI

Strategy Awards och Handelshögskolan har inlett ett samarbete om att

identifiera ämnen för uppsatser som är av stort värde för reklambranschen

och dess planners.

Som ett första led i det vill vi uppmärksamma några uppsatser som redan har

tagit upp sådana frågor. Uppsatserna går att ladda ner här nedanför.

A-UPPSATSER PÅ MASTERNIVÅ
Who run the world? Girls! A quantitative study of femvertising on women
Författare: Desirée Hylander och Elin Svanberg
Supervisor: Micael Dahlén

A-UPPSATSER PÅ MASTERNIVÅ
More Bang for the Buck
Författare: Elisabeth Pålsson och Josefine Wallin
Supervisor: Sara Rosengren

ÅRETS KANDIDATUPPSATS 2016Å
Effectice Mobile Display Advertising
Författare: Erik Schuss och Martin Söndergaard
Tutor: Erik Modig

bottom of page