top of page

Emakina söker Planner/Strateg

StratSearch-logo.png

Vill du jobba med människor som är nyfikna, ambitiösa, snälla och som gillar att samarbeta? Du behöver uppskatta våra kunder lika mycket som vi, gilla att sätta dig in i deras utmaningar och hitta de bästa förutsättningarna för att lösa dem med kommunikation. Vi har en varierad vardag med kunder som finns inom allt från FMCG, tech, kommun och myndighet, försäkring och en massa annat.

Rollen:

 • Du som arbetar här är genuint intresserad av kommunikation och ser till att vara uppdaterad på vad som händer i samhället och i världen. Du står bakom våra gemensamma värderingar och bidrar aktivt att skapa en stark och utvecklande kultur. Både i arbetsgruppen och på byrån i stort. 

 • Kommunikationsstrateg/planner söker efter insikter, tar fram strategier och inspirerar den kreativa processen så att kommunikationen gör sitt jobb. Att hitta tanken bakom idén, med andra ord. För att nå dit krävs att man skaffar sig en djup kunskap och förståelse för konsumenten, marknaden kundens affär och varumärket.

Ansvars- och arbetsbeskrivning:

 • Ha kunskap om och vara uppdaterad på olika undersökningsmetoder, såväl kvalitativa som kvantitativa.

 • Ansvara för att genomföra olika typer av undersökningar, ex fokusgrupper eller förtester av koncept.

 • Göra omvärldsanalys och definiera nuläge för uppdragsgivarens position/varumärke.

 • Tillsammans med Projektledare sätta upp tydliga mål för kommunikationen – både kommunikationsmål, varumärkesmål och rena affärsmål.

 • Förpacka och presentera omvärldsanalysen, nuläget och strategin på ett pedagogiskt och enkelt sätt för uppdragsgivaren.

 • Förvandla strategin och insikter i en kreativ brief som förankras med arbetsgrupp.

 • Du ansvarar för att strategi och planning förankras i byrån samt engagerar och utbildar i insikter/nyheter/trender/innovationer.

 • Utveckla kommunikations- och varumärkesplattformar.

 • Vara kunskapsbank, bollplank och inspirationskälla i den kreativa processen.

 • Säkerställa att kommunikationen är relevant och tydlig, d v s att den följer strategin.

 • Följa upp hur kommunikationen har nått sina uppsatta mål - ansvara för uppföljning (mätningar, tracking, etc) och eventuella ”korrigeringar” av kommunikationen.

 • Vara närvarande och aktiv i det dagliga arbetet med sina kunder.

 • Vara uppdaterad på strategiska modeller och metoder.

Senaste datum att söka

31 mars 2022

Kontaktperson

ÅSA MARKLUND

Om Emakina

 • Emakina  är en av de ledande grupperna av oberoende kommunikationsbyråer med 1200+ experter på digital marknadsföring och kommunikation med 26 kontor i 18 länder i Europa, Mellanöstern, Afrika och Nordamerika. Vi arbetar med bolag och varumärken såsom Västerbottenost, Unilever, Dina Försäkringar, Coca Cola, Pensionsmyndigheten, Nationalmuseum, Linköpings kommun och Umeå Energi.

Tjänsten är en provanställning på 6 månader med möjlighet till tillsvidareanställning. 

Läs mer om Emakina här:

bottom of page