FOUNDING PARTNERS

PARTNERS

Kantar-Sifo-large-white-cmyk.png
Google_vit.png

EVENTPARTNER

FORMGIVNING

ColeSv.png

- BELÖNAR STRATEGISKA VÄGVAL BAKOM LÖSNINGAR SOM GETT FRAMGÅNG -

STRATEGY AWARDS 2019

KRISTOFER@STRATAWARDS.COM 

  • Facebook Social Icon
icons8-linkedin-96 (kopia).png

ONSDAG

13 MARS 2020

TÄVLINGEN ÖPPNAR FÖR INLÄMNING AV BIDRAG

SÖNDAG

19 APRIL 2020

APRIL

SISTA INLÄMNING

KL 15.00

JURYN BEDÖMMER BIDRAGEN & NOMINERINGARNA PUPLICERAS

TORSDAG

14 MAJ 2020

VINNARNA BELÖNAS VID CEREMONIN PÅ HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM

TIDER & AVGIFTER

Avgiften för att lämna in ett bidrag är 4.000 kronor för första kategorin. För varje följande kategori är avgiften 3.200 kronor.

 

Avgifterna betalas i efterskott mot faktura.

 

Bidrag kan dras tillbaka fram till att juryarbetet inleds, vilket planeras till den 20 april 2019. Bidrag som dras tillbaka innan juryarbetet påbörjas betalar ingen anmälningsavgift.

 

Bidrag som inte uppfyller Penetrace tekniska materialspecifikationer, som inte kan användas vid sammanställning eller inkommer för sent riskerar att inte få delta i tävlingen. Inlämnaren har i dessa fall ingen rätt att återfå anmälningsavgiften.