TORSDAG

26 MARS 2020

TÄVLINGEN ÖPPNAR FÖR INLÄMNING AV BIDRAG

TISDAG

14 APRIL 2020

APRIL

28 APRIL 2020

SISTA INLÄMNING

KL 12.00

JURYN BEDÖMMER BIDRAGEN & NOMINERINGARNA PUPLICERAS

TISDAG

12 MAJ 2020

VINNARNA BELÖNAS VID CEREMONIN PÅ HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM

TIDER & AVGIFTER

Avgiften för att lämna in ett bidrag är 4.000 kronor för första kategorin. För varje följande kategori är avgiften 3.200 kronor.

 

Avgifterna betalas i efterskott mot faktura.

 

Bidrag kan dras tillbaka fram till att juryarbetet inleds, vilket planeras till den 28 april 2019. Bidrag som dras tillbaka innan juryarbetet påbörjas betalar ingen anmälningsavgift.

 

Bidrag som inte uppfyller de tekniska materialspecifikationerna, som inte kan användas vid sammanställning eller inkommer för sent riskerar att inte få delta i tävlingen. Inlämnaren har i dessa fall ingen rätt att återfå anmälningsavgiften.

- BELÖNAR STRATEGISKA VÄGVAL BAKOM LÖSNINGAR SOM GETT FRAMGÅNG -

  • Facebook Social Icon
icons8-linkedin-96 (kopia).png