top of page

TORSDAG
9 MARS 2023

FREDAG
31 MARS 2023

ONSDAG
3 MAJ 2023

FREDAG
KL. 14:30
12 MAJ 2023

TÄVLINGEN ÖPPNAR FÖR INLÄMNING AV BIDRAG

SISTA INLÄMNING

KL 12.00

JURYN BEDÖMER BIDRAGEN & NOMINERINGARNA PUBLICERAS

VINNARNA BELÖNAS VID EN PRISCEREMONI PÅ HANDELSHÖGSKOLAN

TIDER & AVGIFTER

Avgiften för att lämna in ett bidrag 2023 är 4 900 kronor för den första kategorin bidraget anmäls i. 

För varje följande kategori är avgiften 4 400 kronor.

 

Avgifterna betalas i efterskott mot faktura.


Bidrag kan dras tillbaka fram till att juryarbetet inleds, vilket planeras till den 14 april 2023. Bidrag som dras tillbaka innan juryarbetet påbörjas betalar ingen anmälningsavgift.

Bidrag som inte uppfyller de tekniska materialspecifikationerna, som inte kan användas vid sammanställning eller inkommer för sent riskerar att inte få delta i tävlingen. Inlämnaren har i dessa fall ingen rätt att återfå anmälningsavgiften.

bottom of page