FREDAG

26 MARS 2021

ONSDAG

14 APRIL 2021

ONSDAG

28 APRIL 2021

TISDAG

KL. 15:00

26 MAJ 2021

TÄVLINGEN ÖPPNAR FÖR INLÄMNING AV BIDRAG

SISTA INLÄMNING

KL 12.00

JURYN BEDÖMMER BIDRAGEN & NOMINERINGARNA PUPLICERAS

VINNARNA BELÖNAS VID EN DIGITAL CEREMONI

TIDER & AVGIFTER

Avgiften för att lämna in ett bidrag 2021 är sänkt till 3 600 kronor (från 4 500) för den första kategorin bidraget anmäls i. 

För varje följande kategori sänks avgiften tillfälligt till 3 200 kronor (från ordinarie 4 000).

 

Avgifterna betalas i efterskott mot faktura.

 

Bidrag kan dras tillbaka fram till att juryarbetet inleds, vilket planeras till i april 2021. Bidrag som dras tillbaka innan juryarbetet påbörjas betalar ingen anmälningsavgift.

 

Bidrag som inte uppfyller de tekniska materialspecifikationerna, som inte kan användas vid sammanställning eller inkommer för sent riskerar att inte få delta i tävlingen. Inlämnaren har i dessa fall ingen rätt att återfå anmälningsavgiften.