top of page

LÄMNA IN BIDRAG

Strategy Awards är öppen för alla som tar fram kommunikationslösningar där de

strategiska vägvalen bakom lösningen bidragit till framgång för uppdragsgivaren.

Bidraget skrivs i ett inlämingsformat med färdiga rubriker att fylla i, som stöd för att paketera caset. Skicka in till: kristofer@stratawards.com 

Här kan du ladda ner inskicksmallen.

Vill ni ha mallen i Keynote maila kristofer@stratawards.com

Bidragen bedöms av en kvalificerad jury utifrån fastställda kriterier som bygger på de Strategiska Byggstenarna.

 

Tävlande lösningar ska ha använts under 2022 till och med den 31 mars 2023, men kan ha skapats tidigare. 

Ett insiktsfullt och medvetet val av kategorier och noggrannhet i att möta kriterierna ökar chanserna för att belönas i tävlingen.

Observera: Inlämnad information är tillgänglig endast för juryn och tävlingsledningen. All information hålls konfidentiell och jurymedlemmarna avger en sekretessförsäkran.

 

I och med att bidraget lämnas in ger inlämnaren sitt tillstånd till Strategy Awards Sweden att publicera presentationsbild och en kortfattad allmän beskrivning av bidraget i samband med marknadsföring av tävlingen eller vid av Strategy Awards anordnat evenemang.

 

Bidrag kan dras tillbaka fram till att juryarbetet inleds, vilket planeras till den 14 april 2023. Bidrag som dras tillbaka innan juryarbetet påbörjas betalar ingen anmälningsavgift.

bottom of page