top of page

LÄMNA IN BIDRAG

Strategy Awards är öppen för alla som tar fram marknadsföringslösningar där de strategiska vägvalen bakom lösningen bidragit till framgång för företaget eller organisationen.

Tävlande lösningar kan vara allt inom den vidaste tolkningen av marknadsföring. Från produktutveckling och design, via TV- och printreklam till content, event, PR eller interna insatser. Lösningen ska ha använts, men behöver inte vara skapad, under 2023 och ska inte ha tävlat i Strategy Awards tidigare.

Bidraget skrivs i ett inlämingsformat som är strukturerat efter Strategy Awards Strategiska Byggstenar, med vägledande kriterier, som tillsammans blir ett stöd för att paketera caset.

Ladda ned inlämningsformatet här:

Maila ditt färdiga inlämningsformat till info@stratawards.com.

 

Bidragen bedöms av en kvalificerad jury utifrån fastställda kriterier enligt de Strategiska Byggstenarna.

Ett medvetet val av kategori och noggrannhet i att möta kriterierna ökar chanserna att belönas i tävlingen.

Inlämnad information är tillgänglig endast för juryn och tävlingsledningen. All information hålls konfidentiell, med undantag för inlämningsformatets Summering, och jurymedlemmarna avger en sekretessförsäkran.

 

I och med att bidraget lämnas in, ger inlämnaren sitt tillstånd till Strategy Awards Sweden att publicera bild och beskrivning från inlämningsformatets Summering i samband med marknadsföring av tävlingen eller vid av Strategy Awards anordnat evenemang. 

Bidrag kan dras tillbaka fram till att juryarbetet inleds. Bidrag som dras tillbaka innan juryarbetet påbörjas betalar ingen inlämningsavgift. 

bottom of page